zabieg

zabieg
m (G zabiegu) 1. Kosmet., Med. treatment; (chirurgiczny) operation, surgery U
- zabieg kosmetyczny a beauty treatment
- drobny zabieg chirurgiczny minor surgery
- poddać się zabiegowi to undergo surgery
- chodzić na zabiegi to receive treatment
- wymagać zabiegów konserwatorskich [budynek, rzeźba] to need renovation
2. euf. (przerwanie ciąży) abortion
- zdecydowała się na zabieg she decided to have an abortion
zabiegi plt książk. (starania) podjąć zabiegi o coś to set out to do sth
- to wymagało żmudnych zabiegów it required a long and arduous effort
- mimo usilnych zabiegów despite my/his/her efforts
- parę lat trwały zabiegi o odzyskanie majątku the efforts to get the estate back took several years
* * *
-gu; -gi; instr sg -giem; m
procedure; (operacja) (minor) operation

zabieg przerwania ciąży — abortion

* * *
zabieg
mi
1. (= interwencja) procedure, measure.
2. med., chir. procedure; ( operacja) minor surgery, surgical intervention; zabieg korygujący corrective surgery; zabieg leczniczy therapy; zabieg operacyjny l. chirurgiczny surgery (czegoś on sth).
3. pot. (= przerwanie ciąży) abortion.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • zabieg — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} działanie mające wywołać określony skutek, mające zwykle zapobiec, przeciwdziałać czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zabieg chirurgiczny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zabieg — m III, D. u, N. zabieggiem; lm M. i 1. «interwencja mająca na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będąca środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby)» Bolesny, drobny, konieczny, przykry, uciążliwy zabieg. Zabieg… …   Słownik języka polskiego

 • cięcie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. ciąć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}cięcie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. cięć {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • dekatyzacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zabieg polegający na poddawaniu tkanin lub dzianin kolejno działaniu gorącej wody, pary i zimnej wody w celu zapobieżenia późniejszemu ich… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • narkoza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. narkozazie {{/stl 8}}{{stl 7}} zabieg polegający na podaniu pacjentowi środków wywołujących sztuczny sen oraz utratę wrażliwości na ból, stosowany podczas operacji chirurgicznych; też: sen wywołany w ten sposób… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • adenotomia — ż I, DCMs. adenotomiamii; lm D. adenotomiamii (adenotomiamij) med. «zabieg operacyjny polegający na wycięciu migdałka gardłowego» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

 • amputacyjny — przym. od amputacja Zabieg amputacyjny. Narzędzia amputacyjne …   Słownik języka polskiego

 • anakolut — m IV, D. u, Ms. anakolutucie; lm M. y jęz. «zniekształcenie konstrukcji składniowej powodujące zanik więzi między członami zdania, stosowane czasem jako zabieg stylistyczny; zdanie mające wadliwą konstrukcję składniową» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

 • bicz — m II, D. a; lm M. e, D. ów «rzemień lub skręcony sznur przytwierdzony do trzonka, służący do chłostania; bat» ∆ med. Bicz szkocki «zabieg leczniczy polegający na zlewaniu ciała strumieniem wody pod ciśnieniem kilku atmosfer» ◊ Bicz boży… …   Słownik języka polskiego

 • brać — I ndk IX, biorę, bierzesz, bierz, brał, brany 1. «ujmować, chwytać, obejmować ręką, oburącz (także narządem chwytnym, np. u zwierząt, albo narzędziem); przystosowywać do niesienia, trzymania» Brać co palcami, ręką, zębami, łyżką, widelcem, łopatą …   Słownik języka polskiego

 • chirurgia — ż I, DCMs. chirurgiagii, blm 1. «dział medycyny, w którym podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny» Chirurgia ogólna. Chirurgia serca, naczyń krwionośnych. Studiować chirurgię. ∆ Chirurgia kosmetyczna «chirurgia zajmująca się… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”